Ogłoszenia drobne

 

Konspekt


Informacje ogólne na temat rejestracji elektronicznej

 
Od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis, zmianę wpisu i wykreślenie z rejestru można składać wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), poprzez aplikację dla praktyk zawodowych, dostępną pod adresem: www.rpwdl.csioz.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy Izby, pod numerami: (58) 524 32 06, (58) 524 32 26

Informacje ogólne dotyczące rejestracji elektronicznej 
 
femdom-mania.net posthentai.com