Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

 
Zgodnie z art. 31 ustawy o izbach lekarskich, rzecznik odpowiedzialności wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem. Nie dotyczy to spraw odpowiedzialności zawodowej członków organów izby, w której jest rzecznikiem. Ich sprawy prowadzi rzecznik wyznaczony przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Ponadto okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi i składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

Okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej kadencja 2013-2017

lek. Maria Adamcio-Deptulska   


Zastępcy OROZ


lek. Józefa Przeździak

lek. Barbara Ratajczak

lek. Anna Frankiewicz

lek. Maria Sygitowicz

lek. Anna Michońska

lek. Maciej Dziurkowski

lek. Elżbieta Krzymińska-Stasiuk

lek. Andrzej Ziętek

lek. Wojciech Sobiczewski

lek. Hanna Korth-Piotrowska

lek. Zbigniew Biesiekierski

lek. Maria Dziąbowska

lek. Danuta Pietrzak-Patelak

lek. Marek Haczkowski

lek. dent. Barbara Kręglewska

lek. dent. Jerzy Matysik

lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk

lek. dent. Celina Michalska-Ostrowska

lek. dent. Maria Prośba-Mackiewicz

lek. dent. Maria Szczęsny

lek. dent. Piotr Bieńkowski

 
 
footfetishbb.com posthentai.com